Cestovná agentúra BELLA TOUR - Mgr. Eva Šikulová Tel: +421 905 477 921

Hit leta - Grónsko

CENY ZÁJAZDOV:
2 995,- z Reykjaviku
3 305,- z Kodane

Cena zahŕňa : 14-x ubytovanie s plnou penziou , letecké a lodné transféry do Narsarsueq z Reykjaviku alebo Kodane, vstup do múzea, služby sprievodcov, tričko a bedeker
Cena nezahŕňa : let z Bratislavy/Viedne do Reykjaviku alebo Kodane, cestovné poistenie

Predbežné termíny zájazdov:
16.7.-30.7. z Reykjaviku aj z Kodane
1.8.-15.8. z Reykjaviku
15.8.-29.8. z Reykjaviku
27.8..10.9. z Kodane

PROGRAM ZÁJAZDU GRÓNSKO:

DEŇ 1 Let z Reykjaviku alebo z Kodane do Narsar¬suaqu . Privítanie, príprava výstroja. Pre-sun do tábora Qaleralliq – cez fjord Tunulliarfik s výhľadom na ľadovcový masív Qaleralliq. Ubytovanie v stanoch, alebo v hosteli Leif Eriksson.

DEŇ 2 Výstup do základne pri ja¬zere Tasersuatsiaq s výhľadom na vnútrozemský ľad popri jazere až k úpätiu 400 m vysokej hory. Nazbierame si hríby a čučoriedky, a uvidíme aj soby karibu. Zostup do tábora. Ubytovanie v stanoch.

DEŇ 3 Na špeciálnom gumovom člne sa preplavíme cez ľadovco¬vé kryhy. Vydáme na exkurziu po ľade – výstup v špeciálnej obuvi s horolezeckými mačkami na je¬den z najstarších ľadovcových masívov na planéte. Preskúma¬me jeho pukliny, výmole jaskyne, séraky a ďalšie útvary. Bude nás sprevádzať kvalifikovaný horský sprievodca. Ubytovanie v stanoch.

DEŇ 4 Plavba do Narsaqu, tre¬tieho najväčšieho mesta na juhu Grónska s takmer 1500 obyvateľmi. Voľný večerný program s možnos¬ťou prehliadky múzea a návštevy obchodov s kožušinami, miestne¬ho chrámu a večera s drinkom v reštauráci v spoločnosti miestnych obyvateľov. Počas plavby do Narsaqu dokonca možno uvidí¬te aj veľryby. Ubytovanie v hosteli.

DEŇ 5 Labyrintom skalných ostrovčekov sa preplavíme k ma¬lebnej dedinke Saarloq. Popoludní sa vydáme na ostrov Uunartoq. Preplavíme sa spletitým systémom fjordov. Po ceste uvidíme usadlosť Alluitsup Paa, obľúbený vyhliadkový bod všetkých pozorovateľov veľrýb, ktoré môžeme pozorovať počas celej cesty. Užijeme si aj horúce pramene (jediné termálne pra¬mene na území Grónska sprístup¬nené verejnosti). Noc strávime v stanoch na ostrove Uunartoq.

DEŇ 6 Presun do Tasiusaqu, ma¬lebnej dedinky. Celodenná pešia túra k ústiu rieky Kuusuaq, ktorá je najobľúbenej¬ším miestom na výlov lososov na území Južného Grónska. Prechod pomerne náročným horským te¬rénom k jazeru Tasersuaq, cez horský priechod Saputit. Večera a noc v tábore pri rieke Kuusuak. Ubytovanie v stanoch.

DEŇ 7 Plavba cez fjord až k ľadovcu Tasermiut. Uvidíme tri nádherné hory – Ke¬til, Ulamertorssuaq a Tinitertuup a trojkilometrový ľadopád, ktorý sa zvažuje k moru. Noc v tábore pod Ulamertorsuaqom – jednou z najväčších a najstrmších stien na svete – miesto pre milovníkov ho¬rolezectva. Ubytovanie v stanoch.

DEŇ 8 Nenáročná prechádzka k úpätiu ľadovca s nádherným žulovým masívom Nalumasortoq. Uvidíme južnú stranu hory Ketil a severnú stranu hory Ulamertor¬ssuaq, nádhernú vysokohorskú a ľadovcovú scenériu. Môžeme lo¬viť ryby, zbierať slávky, hríby alebo čučoriedky. Ubytovanie v stanoch.

DEŇ 9 Turistický výstup k stene Ulamertorssuaq, ktorá sa považu¬je za najnáročnejšiu veľkú stenu („Bigwall“) Arktídy a za jednu z de¬siatich najlepších lezeckých stien na celom svete. Pobyt v jedinečnej horskej scenérii plnej skalných stien a ľadovcov. Noc v tábore v stanoch.

DEŇ 10 Na gumových člnoch sa preplavíme do Nanortaliku, najjuž¬nejšieho mesta Grónska. Navštívime Múzeum kultúry a tradícií Inuitov. Večer voľný program. Možnosť ve¬čere v jednej z miestnych reštaurá¬cií, prechádzka po meste, nákupy, rybí trh, fakultatívne prehliadka mesta a jeho okolia s odborným sprievodcom. Ubytovanie v hosteli.

DEŇ 11 Presun na člnoch do Al¬luitsup Paa, usadlosť na brehu mora, kde žijú lovci a rybári. Od¬tiaľ do Qaqortoqu, hlavného mes¬ta Južného Grónska, najkrajšieho mesta v celom Grónsku, uvidíme pestrofarebné domy, kamenné sochárske diela, mestské mú¬zeum, obchody s kožušinami, tradičný klub kajakárov, kostol, či fontánu. Ubytovanie v hosteli.

DEŇ 12 Plavba do Itillequ na čl¬noch a pešo po Kráľovskej ceste do Igaliku. Navštívime pozostatky arcibiskupstva Gardar – pamiatka Vikingov. Po ceste do Qassiarsuku, exkurzia po fjorde Qoorooq, uvidí¬me najkrajší ľadovec, aký môžete vidieť na juhu Grónska. Qassiarsuk, dedina postavená na mieste, kde kedysi stával Brattahlid, hlavné mesto Vikingov žijúcich na úze¬mí Grónska. Ubytovanie v hosteli.

DEŇ 13 Pešo navštívime farmu Ta¬siusaq (sedem obyvateľov). Ich usad¬losť sa nachádza pri fjorde Sermilik. Môžete si vybrať, či vás viac zaujme výlov arktických lososov alebo sa radšej vyberiete na prechádzku po okolí. Fakultatívny výlet na kajaku do “Ľadovcovej zátoky ”. Po ceste naspäť sa môžeme zastaviť v Qas¬siarsuku, bývalom Brattahlide, usad¬losť Erika Červeného. Ubytovanie v hosteli v Tasiusaqu alebo Qassiar¬suku.

DEŇ 14 Na člne sa preplavíme do Narsarsuaqu, potom sa prejdeme Údolím kvetov s bujnou vegetáciou. Na konci našej cesty sa nám naskyt¬ne výhľad na ľadovec Kiattut a oko¬litú krajinu. Večerné posedenie na rozlúčku a večera z typických grón¬skych jedál. Ubytovanie v hosteli.

DEŇ 15 Presun do Narsarsuaqu. Pre¬hliadka mesta a návšteva miestneho múzea. Let Narsarsuaq–Reykjavik (letisko pre vnútroštátne lety) alebo odlet do Kodane.

POZNÁMKA Ten¬to program je výhradným produk¬tom organizácie Tasermiut, South Greenland Expeditions. Denný plán môže byť nutné prispôsobiť aktuálnym podmienkam.


Hit roka - Poznávanie tajov Kolumbie, Indie, alebo čaro Korziky

KOLUMBIA s BELLA TOUR - 15 dňový poznávací zájazd po kúzelných miestach divokej prírody aj modernej architektúry spojený s návštevou šamana a záverečným pobytom v Karibiku . CENA : 1 750,- € komplet (letecká doprava, vnútroštátna preprava, ubytovanie, služby sprievodcu ).

PODROBNÝ ROZPIS ZÁJAZDU: Prílet do Bogoty , 2 dni pobyt v Bogote , potom nočný presun autobusom do San Augustin, 3 dni strávené v nádhernej prírode archeologického parku s možnou návštevou šamana. Nasleduje presun autobusom do 130 km vzdialeného Popayanu, kde strávime 2 dni. Odtiaľ (z Tali) letecky presun do Medellinu, kde zostaneme 3 dni, počas ktorých absolvujeme celodenný výlet do Guatapé. Posledným vnútroštátnym preletom sa presunieme do Cartageny , kde si budeme nerušene vychutnávať relax na nádherných karibských plážach.


Spoznajte s nami čaro a taje Indie, ktorá patrí tiež k horúcim hitom sezóny 2017.

INDIA - ZLATÝ TROJUHOLNÍK ( už od 899€ ) - čakajú na Vás krásne a exotické paláce miestnych maharádžov, maharáni, jeden z ôsmych divov sveta a symbol veľkej lásky Tážd Mahal, najznámejšie indické gháty, miestne legendy, ženy v pestrofarebných sári.

Vychutnajte si indický okruh a zoznámte sa s miestnymi zvykmi a tradíciami, spoznajte s nami kultúru a objavte čaro a pamiatky tejto nádhernej krajiny.


V ponuke máme aj ďalšie skvelé poznávacie zájazdy Indie - MAGICKÝ RAJASTHAN ( už od 1399€ ), INDIA ZO SEVERU NA JUH a samozrejme nemožno nespomenúť INDIA -SRÍ LANKA.

Taktiež k našim Hitom sezóny v roku 2017 neprehliadnite krásnu a slnkom zaliatu francúzsku KORZIKU. V ponuke poskytujeme zájazdy už od 349€.

Neváhajte nás kontaktovať a informujte sa o poznávacích zájazdoch a hitoch v roku 2017.